دیدار سفیر بلغارستان از مجمع انجمن های دوستی

کریستو پولنداکوف سفیر بلغارستان در تهران با نایب رئیس مجمع انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مجمع انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها، در دیدار سفیر بلغارستان با نایب رئیس مجمع که حسین موسوی رییس مجمع نیز حضور داشت، دو طرف درباره روابط دیرینه ایران و بلغارستان سخن گفتند.

رضا سیدان در این دیدار درباره فعالیت‌های انجمن دوستی ایران با سایر کشورها سخن گفت.

کریستو پولنداکوف نیز درباره روابط دیرینه این دو کشور صحبت کرد و یادآور شد: روابط ایران و بلغارستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۸۹۷، با به رسمیت شناختن بلغارستان از سوی ایران، آغاز و تا امروز ادامه داشته است و طی سال‌های مختلف این دو کشور روابط خوبی داشته‌اند.

سیدحسین موسوی رییس مجمع انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها دراین دیدار با اشاره به فعالیت‌های انجمن‌های دوستی، ابراز امیدواری کرد که انجمن دوستی ایران و بلغارستان راه‌اندازی شود تا شاهد فعالیت‌های فرهنگی این کشور در ایران و بالعکس باشیم.

به گزارش روابط عمومی مجمع انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها، در دیدار سفیر بلغارستان با نایب رئیس مجمع که حسین موسوی رییس مجمع نیز حضور داشت، دو طرف درباره روابط دیرینه ایران و بلغارستان سخن گفتند.

رضا سیدان در این دیدار درباره فعالیت‌های انجمن دوستی ایران با سایر کشورها سخن گفت.

کریستو پولنداکوف نیز درباره روابط دیرینه این دو کشور صحبت کرد و یادآور شد: روابط ایران و بلغارستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۸۹۷، با به رسمیت شناختن بلغارستان از سوی ایران، آغاز و تا امروز ادامه داشته است و طی سال‌های مختلف این دو کشور روابط خوبی داشته‌اند.

سیدحسین موسوی رییس مجمع انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها دراین دیدار با اشاره به فعالیت‌های انجمن‌های دوستی، ابراز امیدواری کرد که انجمن دوستی ایران و بلغارستان راه‌اندازی شود تا شاهد فعالیت‌های فرهنگی این کشور در ایران و بالعکس باشیم.


این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima