دیدار انجمن دوستی ایران و لبنان با سفیر جدید لبنان

به گزارش سایت مجمع انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها، اعضای هیات مدیره انجمن های دوستی ایران و لبنان با سفیر جدید این کشور در تهران دیدار و گفت و گو کردند .

در این دیدار ضمن خوشامد به سفیر جدید، اعضای هیات مدیر انجمن های دوستی درباره فعالیت های انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها توضیحاتی دادند و اظهار امیدواری کردندکه این انجمن با مساعدت سفیر برنامه های فرهنگی در تهران و بیروت برای نزدیکی دو ملت برگزار کنند. 

این پیشنهاد مورد حسن عباس سفیر لبنان قرار گرفت و وعده داد که برای تحقق این هدف هر کاری که بتواند انجام خواهد داد. 


این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima