پیشنهاد هم افزایی امور بانوان ریاست جمهوری با انجمن های دوستی

به گزارش سایت مجمع انجمن های دوستی در این دیدار رضا سیدان درباره فعالیت های فرهنگی، هنری و آموزشی مجمع توضیحاتی ارایه کرد.

معصومه ابتکار نیز گفت: به عنوان یک مسوول دولتی خیلی درجریان جزئیات فعالیت های این شبکه نبود، اما به صورت کلی در مورد فعالیت های مجمع چیزهایی می‌دانستم.

او با بیان این موضوع که رویکردش به سازمان های غیردولتی بسیار مثبت است یادآور شد: بر این باورم که بسیاری از نهادهای کشور به سمت غیردولتی بودن بروند تا بتوانند فضای مناسب تری برای فعالیت داشته باشند.

او همچنین با توجه به فعالیت های انجمن های دوستی پیشنهاد هم افزایی  امور بانوان با انجمن های دوستی را مطرح کرد.

رضا سیدان نیز پیشنهاد کرد که معصومه ابتکار به عنوان مشاور ریاست شبکه فعالیت کنند که این موضوع با استقبال خانم ابتکار مواجه شد

معاون رییس جمهور در امور بانوان گفت: می توان در این زمینه کارهای دو جانبه بسیاری انجام دهیم و از وجود انجمن ها در این عرصه ها استفاده کنیم.

رضا سیدان نیز افزود: جهت هم افزایی فعالیت های بانوان در کشور و خارج از کشور می توان فعالیت های بسیاری صورت داد.

نایب رییس مجمع همچنین پیشنهاد گفتگو وملاقات خانم ابتکار با روسای انجمن های دوستی طی هفته های آینده را مطرح کرد تا از این راه بتوان با تعامل بیشتر مسیری جدید برای امور بانوان ایجاد کرد.

 این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima