نشست سفیر اندونزی، مدیر کل سازمانهای مردم نهاد و نایب رئیس مجمع

نشستی باحصور سفیر اندونزی و مدیر کل سازمانهای مردم نهاد درباره NGOهای دو کشور برگزار شد.

 

به گزارش مجمع انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها، در این نشست اکتاوینو علیمودینو سفیر اندونزی درباره سازمانهای مردم نهاد در کشورش صبحت کرد و یادآور شد: ما NGOهای بسیاری در اندونزی داریم که بدون کمک دولت فعالیت می ککند. حتی سازمانهایی هستند که به طور خودجوش برای مردم غزه و لبنان پول جمع می کنند.

 

او تاکید کرد: وگاهی اوقات این ان جی او ها از چنان قدرتی برخورداند که دولت را مورد نقد قرار می دهند. 

 

در ادامه کمال اکبری مشاور وزیر و مدیرکل سازمانهای نردم نهاد وزارت کشور هم در مورد فعالیت های NGOهای ایران سخن گفت و یادآور شد: ان جی او های ایران نیز کاملا مستقل عمل می کنند و نظارت کمی از سوی دولت رویشان وجود دارد.

او سپس درباره ان جی او های دو کشور اندونزی و ایران سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که تعامل بیشتری میان ان جی او های دو کشور به وجود آید تا در کنار همکاری های بیشتر به تبادل تجربه نیز بپردازند.

در این دیدار رضا سیدان نایب رئیس مجمع انجمن های دوستی که خود یکی از NGOهای مستقل است نیز حضور داشت.این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima