دیدار اعضای انجمن دوستی ایران و کنیا از دبیرخانه مجمع

رئیس و اعضای هیئت مدیره به همراه بازرس انجمن دوستی ایران و کنیا از دبیرخانه مجمع روسای انجمن های دوستی ایران با سایر کشور ها دیدار کردند. 

در ابتدا هوشنگ علی مددی( رئیس انجمن دوستی ایران و کنیا) گزارشی را از روند فعالیت انجمن دوستی طی یکسال اخیر ارائه دادند و برای همکاری های مشترک که با مجمع داشتند تقدیر و تشکر کردند.

در ادامه دیگر اعضای انجمن ضمن استقبال از فعالیت های مشترک با مجمع روسای انجمن های دوستی خواستار تفاهم و همپوشانی بیشتر جهت هم افزایی همکاری های دوجانبه بین انجمن دوستی ایران و کنیا و مجمع انجمن های دوستی شدند.

 در این دیدار قرار شد جلسات مستمری برای همکاری های مشترک کشور کنیا در ایران و بالعکس برگزار شود تا مجمع انجمن های دوستی هم بتواند از این فعالیت ها حمایت نمایند.این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima