دیدار وزیر مختار سفارت زیمباوه با نایب رئیس مجمع

فیلیپ چاووانی، وزیر مختار سفارت زیمباوه در تهران در دیدار با نایب رییس مجمع انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها دیدار کرد.

 

به گزارش روابط عمومی مجمع شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها، در این دیدار فیلیپ چاووانی، وزیر مختار سفارت زیمباور در تهران خواهان گسترش همکاری و تعاملات بیشتر با انجمن دوستی ایران با سایر کشورها شد.

 

او یادآور شد: از طریق فعالیت های فرهنگی که انجمن دوستی داشته با این مجمع آشنا شدم و تمایل دارم که برای شناساندن فرهنگ دو کشور ایران و زیمباوه همکاری های مشترک فرهنگی داشته باشیم.

 

در این جلسه قرار شد برنامه های دو جانبه فرهنگی میان ایران و زیمباوه با همکاری مجمع انجمن های دوستی برگزار شود.


این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima