مجمع روسای انجمن های دوستی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجمع انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها، در این جلسه روسای ۲۲ انجمن دوستی حضور داشتند.

 

در این جلسه درباره عملکرد مجمع انجمن های دوستی در سال ۹۶ بحث و گفتگو شد؛ همچنین درباره برنامه های آتی و استمرار آنها و همپوشانی فعالیت انجمن ها نیز صحبت شد.

 

در این مجمع مقرر شد که برای برنامه های سال آینده ملاقات هایی با مسئولان وزارت خارجه و مقامات دیگر ترتیب داده شود.


این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima