سخنرانی رییس انجمن دوستی ایران و سازمان ملل

روز چهارشنبه اول بهمن ماه 1393، مراسم رونمایی فعالیت انجمن دوستی ایران و سازمان ملل با حضور گری لویس نماینده دفتر سازمان ملل در تهران و ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه  و سید حسین موسوی  رییس شبکه شورایعالی انجمن های دوستی ایران با سایر ملل و بسیاری از سفرا و نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران  و روسای و انجمن‌های دوستی ایران و سایر ملل، و همچنین اعضای شبکه شورایعالی انجمن‌های دوستی ایران در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات  استراتژیک  خاورمیانه  برگزار شد. در زیر متن سخنرانی سید حسین موسوی را بخوانید:


بسمه تعالی
حضور میهمانان گرامی را در مراسم آغاز به کار انجمن دوستی ایران و سازمان ملل متحد گرامی می¬دارم و از میهمانان گرانقدر سفارتخانه¬ها، اعضاء محترم انجمن¬های دوستی، استادان و پژوهشگران، اعضاء محترم وزارت امور خارجه و وزارت کشور و سایر وزارتخانه¬ها و نهادها برای حضور در این محفل دوستی سپاستگزاری کرده و به همه شما خوشامد عرض می¬کنم.


انشاءاله آغاز خجسته¬ای را برای کشور عزیزمان ایران در ارتباط با نهادهای بین¬المللی شاهد باشیم و با توسعه همکاری و گسترش روابط دوستانه و غیردولتی بتوانیم چهره تمدن اسلامی – ایرانی را به عنوان یک الگوی زیست مشترک با سایر ملل به نمایش گذاریم.
نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت محترم فصل جدیدی را از همکاریهای بین¬المللی آغاز کرده است و ما نیز به عنوان انجمن¬های دوستی می¬کوشیم در این مسیر اعتمادسازی همراه کارگزاران نظام باشیم.


سازمانها و نهادهای بین¬المللی و در رأس آنان سازمان ملل متحد اساساً برای ارتقاء تفاهم مشترک و حسن روابط، تحکیم مودت میان دولت¬ها و ملت¬ها و حل و فصل اختلافات ایجاد شده است. کشور ما از یک سو به عنوان یک تمدن بزرگ تاریخی و پرشکوه همواره پذیرای اقوام و ملل گوناگون بوده ایرانیان همواره کوشیده¬اند ارتباطات صلح¬آمیز و مسالمت¬جویانه¬ای با جهان و همسایگان خود داشته باشند، تاریخ همواره ثابت کرده است که ایرانیان چشم طمع به سرزمین¬های دیگر نداشته و اگر در جنگ شرکت کرده¬اند، برای دفاع از خود و سرزمین¬شان بوده است. ایرانیان به ویژه در دوره تمدن شکوهمند اسلامی تأثیرات برجسته¬ای در دانش، فرهنگ و اقتصاد جهان داشته و نقش مثبت ایفا کرده¬اند. جهان وامدار دانشمندان مسلمان ایرانی است. انقلاب اسلامی نیز پرچمدار عدالت و صلح در جهان است وما در انجمن¬های دوستی تلاش خواهیم کرد اهداف عالیه اسلام و نظام را در این زمینه¬ها تحقق بخشیم.


از سوی دیگر ما مایلیم در نهادهای بین¬المللی نقش فعال و هوشمندانه و خلاق و اثربخشی را ایفا کنیم. حضور انجمنها در صحنه نهادهای بین¬المللی  فرصت تازه¬ای را فراهم می¬کند تا بخش دیپلماسی عمومی و مردمی کشور بتواند از شدت و حدت اسلام-هراسی و ایران¬هراسی که از سوی برخی محافل جهانی تبلیغ می¬شود بکاهد.


حضور انجمنها می‌¬تواند در فضای غیردولتی نهادهای بین¬المللی از تلاشهای ضد انقلاب و نیز اتهام¬زنی¬های موردی بر سر مسایلی همچون حقوق بشر و قوانین اسلامی جلوگیری کرده و حقانیت نظام را به اثبات رساند.


تجارب تاریخی و تحلیل¬های تئوریک بطور پیاپی یک نکته انکارناپذیر را متجلی ساخته¬اند. کوتاهترین مسیر برای ارتقاء جایگاه انسان و استحکام بخشیدن به شأن انسانی بسط تعاملات سازنده است. از بطن چنین فعالیت¬هایی است که همکاریهای متقابل شکل می-گیرند و صلح فرصت تجلی می¬یابد. با وجود تمامی تفاوت¬های فیزیکی و روانشناختی انسان¬ها دارای مشکلات و معضلات مشابه می¬باشند. به دلیل این واقعیت، پرواضح است که گزینه¬ای منطقی¬تر جز راه¬حل¬های مشترک وجود نداشته باشد. معاضدت و همکاری برای حل و فصل آلام بشری کمترین و قلیل¬ترین هزینه¬های مادی و فزونترین دست¬آوردهای روانی و احساسی و اغنایی را فراهم می¬آورند. در چارچوب این منطق است که توجیه برای شکل¬گیری نهادها و سازمان¬ها و انجمن¬های معطوف به همکاریهای انسان¬محور به وجود می¬آید. این کشوری با تمدن چندین هزار ساله همیشه در صحنه تلاش برای بسط همکاری و صلح¬طلبی حضور برجسته و پرتلاش داشته است.

 

نیاز طبیعی بشر به صلح و همکاری آنها را متوجه این نکته نموده که تأسیس ساختارهای مبتنی بر مجموعه¬ای از ارزش¬ها و رویه¬های مبتنی به اجماع¬نظر کشورها یکی از شیوه¬های کارآمد برای تحقق این نیاز طبیعی است. نگاهی گذرا به نوشته¬های فلاسفه سیاسی، نویسندگان، شاعران ایرانی ما را متوجه می¬سازد که آنان نیز به این واقعیت اذعان و اعتراف داشته، آن را مطلوب قلمداد ساخته¬اند. به دلیل همین اعتقاد و باور بود که ایران به عنوان یکی از 32 عضو مؤسس جامعه ملل فعالیت نمود و به عنوان اولین عضو مسلمان جامعه ملل تنگاتنگی اسلام و بشردوستی و همکاری را متجلی ساخت.

 

هر چند که عملکرد کشورهای بزرگ ناکامی جامعه ملل را گریزناپذیر ساخت اما ایران اعتقاد به ضرورت همکاریهای بشری را از طریق نهادهای بین¬المللی همچنان مطلوبترین شیوه می¬دانست. بر اساس همین درک بود که ایران در مقام یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل در سال 1945 در سان¬فرانسیسکو به فعالیت پرداخت و به امضای منشور اقدام کرد. پس از انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت الهی ارزش¬های حاکم، پررنگ¬ترشدن باورهای اخلاقی را در تصمیم¬گیریها و فعالیت¬های ایران شاهد هستیم. تلاش برای بسط همکاری با دیگر کشورها، ایجاد و تقویت نهادهای بین¬المللی و کمک به تأسیس سازمانهای مردم نهاد از تجلیات ذاتی ارزش¬های اسلامی می-باشد. در همین راستا است که متوجه اهمیت وافر انجمن دوستی ایران- سازمان ملل می-گردیم.

 

به عنوان یک سازمان مردم نهاد، این انجمن هدفش پیشبرد اهداف مشترک ایران و سازمان ملل در زمینه¬های فرهنگی، علمی، فنی، ادبی و اجتماعی بوده است. سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین¬المللی که از برد جهانی و اعتبار قانونی برخوردار می¬باشد در اهدافی که برای خود مشخص و معین کرده ایران را در کنار خود یافته است. مردم ایران در چارچوب باورهای اسلامی و معیارهای اخلاقی که سابقه تاریخی دارند تحقق خواستهای سازمان ملل را در زمینه بسط همکاریهای بشری و ارتقاء صلح جهانی برای خود یک رسالت تعریف کرده است. انجمن دوستی ایران و سازمان ملل در واقع پلی بین نیازها و ارزش¬های متقابل مردم ایران و سازمان ملل است. مردم ایران که فزونترین ارزش را برای صلح و همکاری قائل هستند در منطقه¬ای زیست می¬کنند که به شدت بحران¬خیز است.

 

سازمان ملل به عنوان یک نهاد فراملی و ایران به عنوان یک بازیگر منطقه¬ای از این فرصت برخوردار هستند که با ادغام منابع فرصت مناسب را برای تحقق اهداف سازمان ملل در منطقه فراهم آورند. همکاریهای مستمر و مداوم ایران و سازمان ملل در حیطه¬های مختلف که در منطقه خاورمیانه بی¬نظیر می¬باشد دستاوردهای فراوانی را به همراه داشته است. به همین روی مردم ایران نگاه بسیار مثبتی در خصوص سازمان ملل دارند و اهمیت وافری برای این نهاد بین¬المللی قایل می¬باشند. این امید وجود دارد که این روابط متقابل تداوم یابند تا صلح و همکاری بستر مساعدتری را برای تحقق در برابر بیابد. انجمن دوستی ایران و سازمان ملل با توجه به ماهیت مدنی و مردم نهاد خود بهترین و مناسبترین چارچوب و محمل برای این مهم می¬باشد.


امید است با فضای جدید کشور این انجمن بتواند با همیاری وزارت محترم امور خارجه و معاونت دیپلماسی عمومی در این نهاد بین¬المللی نقش مثبت خود را ایفا نماید.


بار دیگر از حضور همه میهمانان محترم در این محفل انس و دوستی تشکر می¬کنم و امیدوارم بتوانیم شایسته این محبتها بوده و سهم خود را در ارتقای فرهنگی کشور و سیاست خارجی فعالانه ایفا نماییم.


این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima