سازمان ملل و انجمن‌های دوستی

از زمانی که نام سازمان ملل به عنوان نهادي فراگیر و جهانی پایه‌گذاری شد، وابستگی به ملل جهان در نام این سازمان خودنمایی کرد. اما موضوع دولت‌ها، و نقش آنها در تعیین رویکرد این سازمان جهانی، بتدریج بر ماهیت مردمی آن چیره شد و در این میان موضوع انتخاب پنج عضو دایمی شورای امنیت، یعنی امریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان، آنهم با داشتن حق وتو مزید علت شد و این سازمان به گونه‌ای آشکار تحت تاثیر قدرت کشورهای بزرگ قرار گرفت. بدین‌ترتیب نقش ملت‌ها در این سازمان به حاشیه رفت و نقش دولت‌ها و در پس آن نقش لابی‌های قدرتمند برجسته شد.


درآغاز هزاره سوم، بحث مربوط به ضرورت ايجاد تغييرات ژرف در اين سازمان جهاني متناسب با تحولات پس از پايان جنگ سرد در محافل روشنفكري جهان شكل گرفت. ترديدي نيست كه كشورهاي داراي حق ويژه در سازمان ملل متحد، بويژه در نهادهاي تاثيرگذار آن نظير شوراي امنيت، از رواج انديشه مربوط به ضرورت ايجاد و تغييرات جدي در ماهيت و ساختار ملل متحد ممانعت مي‌كنند، اما نهادهاي وابسته به بدنه‌هاي اجتماعي و روشنفكري كشورهاي عضو سازمان ملل در حال افزايش ظرفيت‌هاي خود به منظور اثبات نظريه عادلانه كردن سازمان‌هاي جهاني و تقسيم عادلانه ثروت و سلب حق ويژه‌هاي تعدادي از كشورها و جايگزين كردن مفاهيم مدرن به جاي مناسبات سنتي در اين نهاد بين‌المللي هستند.


اينك مي‌توان از طريق افزايش شبكه‌هاي دوستي ميان ملت‌هاي جهان، درواقع به افزايش ظرفيت ديپلماسي عمومي كمك كرد. دولت‌هاي مدرن، بويژه دولت‌هايي برآمده از اراده عمومي، از تقويت ديپلماسي عمومي به جاي ديپلماسي درهاي بسته استقبال مي‌كنند، زيرا آنها مي‌دانند كه هدف نهايي سازمان ملل متحد ايجاد باورهاي مشترك در جامعه بشري در مورد چالش‌هاي پيش روي جامعه جهاني در شرايط پيچيده جهاني است كه تنها و تنها از طريق توانمندسازي ملت‌ها براي مشاركت در امور حياتي جهان امروز امكان‌پذير است. ديپلماسي عمومي راهي براي گشودن فرصت‌ها به روي ملت‌ها جهت حضور فعالتر در مسايل مبتلا به جهاني است.


هيچ ملتي در هزاره سوم نمي‌تواند خود را از چالش‌هاي جهاني، نظير گرم شدن كره زمين، جهل و بيسوادي، بيماري‌هاي كشنده، پديده مهاجرت، شكاف عميق ميان شمال و جنوب، كمبود منابع اصلي حيات بشري از قبيل آب و غذا، جنگ‌ها و ده‌ها چالش ديگر، به دور نگه‌دارد.بشر امروز همه در يك كشتي به نام كره زمين نشسته و با سرنوشت واحد روبرو است. بايد دست در دست يكديگر بدهيم تا جهاني بهتر و شادكام تر داشته باشيم.


رونمايي ازانجمن دوستي ايران و سازمان ملل متحد در ايران گامي هر چند كوچك و فروتنانه در اين مسير است كه اميدوارم به مدد صاحبان انديشه و دلسوزان سرنوشت به هم گره خورده بشر امروز موفق و خوشبخت باشد.

 


این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima