ارتباط با ما

آدرس : تهران ، بلوار کشاورز ، خیابان نادری ، پلاک ۸

مركز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژيك خاورميانه

دفتر مجمع رؤسای انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها

تلفن: 88972187

فکس: 88969565

کدپستی: 146614759

این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima