سازمان ملل و انجمن‌های دوستی

سازمان ملل و انجمن‌های دوستی

از زمانی که نام سازمان ملل به عنوان نهادي فراگیر و جهانی پایه‌گذاری شد، وابستگی به ملل جهان در نام این سازمان خودنمایی کرد. اما موضوع دولت‌ها، و نقش آنها د...


صفحه 1 از 1
این وب سایت متعلق به شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها می باشد
طراحی و پشتیبانی: Porima